Kapittel 2 Behov og sosialisering

Foreldrene er barnas første og viktigste identifikasjonspersoner. Foto: the Stock Market/Ariel Skelley/ScanpixForeldrene er barnas første og viktigste identifikasjonspersoner. Foto: the Stock Market/Ariel Skelley/Scanpix

 

Kapittel 2:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne forklare begreper knyttet til behov og sosialisering, og vise hvordan begrepene kan brukes for å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge.

 

  • Kunne fortelle om sosialisering og oppdragelse i familien, og redegjøre for problemstillinger knyttet til forholdet mellom barns behov i ulike aldre og foreldrenes påbud, krav og sanksjoner.

 

  • Ha kjennskap til at sosialisering kan variere mellom ulike etniske minoriteter, og kunne gi eksempler på hvilke konsekvenser det kan få at minoriteter og majoritetssamfunnet har forskjellige normer, verdier og krav til ferdigheter og kunnskap.

 


 

Nettressurser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemenet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298

Barneombudet

http://www.barneombudet.no

Lov om barn og foreldre

http://www.lovdata.no/all/nl-19810408-007.html

Lov om barnevernstjenester

http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html

Redd Barna

http://www.reddbarna.no

Statistikk om barn og unge

http://www.ssb.no/barnogunge/

Lyd

029 Utvikling og behov [03:28]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
031 Behov for kjærlighet og fellesskap [03:27]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
032 Anerkjennelse og positiv selvoppfatning [03:32]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
033 Barn ønsker og trenger opplysninger som [00:38]
Last ned mp3 [263.2 kb]
034 1 Sosialisering og oppdragelse [00:34]
Last ned mp3 [237.8 kb]
034 2 Primarsosialisering og sekundær [02:05]
Last ned mp3 [857.8 kb]
035 1 Formelle og uformelle sosialisatorer [02:07]
Last ned mp3 [873.0 kb]
035 2 Den mobile hverdag [00:58]
Last ned mp3 [403.5 kb]
036 Midler i oppdragelsen [05:21]
Last ned mp3 [2.1 Mb]
038 Sanksjoner og personlighetsutvikling [02:27]
Last ned mp3 [1010.0 kb]
039 1 Endringer i foreldrerollen [01:16]
Last ned mp3 [523.7 kb]
039 2 Familien var mer sammen før [01:35]
Last ned mp3 [656.2 kb]
040 Mor syr og far leser avisen [02:14]
Last ned mp3 [921.0 kb]
041 Familien i kunnskapssamfunnet [01:50]
Last ned mp3 [758.0 kb]
043 1 Å leve - det er å jobbe [01:13]
Last ned mp3 [505.7 kb]
042 Tid til barn [02:24]
Last ned mp3 [991.0 kb]
043 2 Sosialisering i minoritetskulturer [00:28]
Last ned mp3 [197.3 kb]
043 3 Samenes oppdragelse til arbeid [02:57]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
045 Norge som flerkulturelt samfunn [02:23]
Last ned mp3 [982.1 kb]
046 1 Rollekonflikter [02:07]
Last ned mp3 [872.3 kb]
046 2 Sosialisering og minoritetspolitikk [02:06]
Last ned mp3 [867.3 kb]
049 Tre former for barneoppdragelse [02:23]
Last ned mp3 [984.1 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 08.04.2013

© Cappelen Damm AS