Kapittel 3 Oppvekstmiljø

Trafikkopplæring kan være vanskelig fordi barna ikke er trafikkmodne. Foto: Kerstin Mertens/SamfotoTrafikkopplæring kan være vanskelig fordi barna ikke er trafikkmodne. Foto: Kerstin Mertens/Samfoto

 

Kapittel 3:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne redegjøre for ulike argumenter for hvordan oppvekstmiljøet utenfor familien påvirker tilfredsstillelsen av barns behov.

 

  • Kunne redegjøre for ulike former for lek, og forklare hvorfor lek er viktig for barns personlighetsutvikling.

 

  • Vite hvordan man kan forebygge ulykker, og ha kjennskap til spørsmål knyttet til barns helse.

 

  • Kunne drøfte hvordan oppvekstsvilkår henger sammen med myndighetenes politikk.

 

Lyd

050 Oppvekstmiljø [01:20]
Last ned mp3 [554.0 kb]
051 1 Barnas sosiale miljø utenfor familien [02:23]
Last ned mp3 [983.9 kb]
051 2 Barnehage er ikke bra for alle [00:46]
Last ned mp3 [316.9 kb]
052 Skolen [02:22]
Last ned mp3 [974.4 kb]
053 Fritidsorganisasjoner og venner [03:43]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
054 Venner er de beste læremestrene [00:53]
Last ned mp3 [370.5 kb]
055 1 Arbeid lek og fritid [02:17]
Last ned mp3 [942.1 kb]
055 2 Barns plikter i 1940-årene [01:02]
Last ned mp3 [431.6 kb]
056 Lekens betydning [02:16]
Last ned mp3 [935.1 kb]
057 Lek og sosial utvikling [01:36]
Last ned mp3 [660.1 kb]
058 Barn og medier [01:49]
Last ned mp3 [752.3 kb]
059 1 Det skyldes fjernsynet [01:27]
Last ned mp3 [600.3 kb]
059 2 Gode råd om barn og fjernsyn [01:14]
Last ned mp3 [514.6 kb]
060 1 Kulturpåvirkning og kommersialisering [02:12]
Last ned mp3 [905.5 kb]
060 2 Fysisk miljø [01:22]
Last ned mp3 [564.0 kb]
061 1 Leke-vers [01:01]
Last ned mp3 [424.6 kb]
061 2 Ulykker [01:50]
Last ned mp3 [754.2 kb]
062 Forebygging av trafikkulykker [02:38]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
063 Vet du dette om barn og sikkerhet [00:38]
Last ned mp3 [268.3 kb]
064 Barns helse [05:02]
Last ned mp3 [2.0 Mb]
066 1 Oppvekstpolitikk [01:54]
Last ned mp3 [785.8 kb]
066 2 Familie og nærmiljø [01:55]
Last ned mp3 [790.5 kb]
067 Din betydning som rollemodell [01:00]
Last ned mp3 [416.4 kb]
068 1 Utbygging av barnehager [02:11]
Last ned mp3 [902.4 kb]
068 2 Helsepolitikk og barnevern [04:48]
Last ned mp3 [1.9 Mb]
070 1 Barnevernet fatter vedtak om tiltak etter [00:49]
Last ned mp3 [339.8 kb]
070 2 Barn uten makt [03:06]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
073 Tredje innbytter [04:20]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS