Kapittel 4 Ungdomstida

 

Ikke-verbal kommunikasjon kan forsterke et budskap. Foto: Carl OliverIkke-verbal kommunikasjon kan forsterke et budskap. Foto: Carl Oliver

 

Kapittel 4:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre greie for den fysiske og psykiske utviklingen i puberteten og ungdomsalderen.

 

  • Kunne drøfte problemstillinger knyttet til identitet og frigjøring fra foreldre.

 

  • Kjenne til utfordringer knyttet til unges sosialisering og oppvekstmiljø.

 

  • Kunne forklare begrepene normoppløsning, rolleforvirring og rotløshet.

 

  • Kunne fortelle om betydningen av god kommunikasjon, og kjenne til begrepet doble budskap.

 

  • Kunne drøfte seksualitetens rolle i ungdomsalderen, og vise hvordan holdninger og atferd kan forklares ut ifra kjønnsroller, opplevelser og erfaringer i barndommen og påvirkning fra venner og massemedier.

 

Nettressurser

Lov om grunnskolen og videregående skole

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Statistikk om barn og unge

http://www.ssb.no/barnogunge/

Lyd

075 1 Ungdomstida [00:21]
Last ned mp3 [149.0 kb]
075 2 Fysisk og psykisk utvikling [05:44]
Last ned mp3 [2.3 Mb]
077 Små tenåringer - men bare utenpå [01:26]
Last ned mp3 [592.1 kb]
078 1 Abstrakt tenkning og personlig moral [02:11]
Last ned mp3 [899.4 kb]
078 2 Frigjøring [02:55]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
080 1 Ungdomsproblemer [00:50]
Last ned mp3 [346.7 kb]
080 2 Hun var annerledes [00:49]
Last ned mp3 [337.6 kb]
080 3 Negativ identitet [01:37]
Last ned mp3 [668.7 kb]
081 1 Anomi og rotløshet [01:58]
Last ned mp3 [813.3 kb]
081 2 Fravær av overgangsritualer [02:22]
Last ned mp3 [976.0 kb]
082 Russefeiring som overgangsrituale [01:28]
Last ned mp3 [608.2 kb]
083 Rusmidler som problemløser [02:52]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
084 1 Parforhold og kommunikasjon [00:42]
Last ned mp3 [291.7 kb]
084 2 To må man være [02:07]
Last ned mp3 [872.8 kb]
085 Kommunikasjon [01:11]
Last ned mp3 [490.1 kb]
086 1 Kommunikasjonsprosessen [01:17]
Last ned mp3 [533.2 kb]
086 2 Jeg-budskap og du-budskap [02:04]
Last ned mp3 [851.6 kb]
087 Ikke-verbal kommunikasjon og [03:04]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
088 Seksualitet [01:39]
Last ned mp3 [684.6 kb]
089 Arven fra barndommen [02:02]
Last ned mp3 [841.5 kb]
091 1 Påvirkning fra kamerater og massemedier [02:36]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
091 2 Seksualitet og kjønnsroller [02:03]
Last ned mp3 [847.6 kb]
093 1 Hun åpnet munnen for å spørre [01:15]
Last ned mp3 [521.2 kb]
093 2 Seksuell frigjøring [02:14]
Last ned mp3 [922.6 kb]
096 Hva er spiseforstyrrelser [05:28]
Last ned mp3 [2.2 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS