Kapittel 5 Selvrealisering og samliv

Å gjøre noe sammen er viktig i et parforhold. Foto: Robert Bråthen/SamfotoÅ gjøre noe sammen er viktig i et parforhold. Foto: Robert Bråthen/Samfoto

 

Kapittel 5:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne vise hvordan kjønnsrollene har endret seg i familie og samliv de siste tiårene.

 

  • Kunne gjøre rede for ulike samlivsformer og teorier om valg av samlivspartner.

 

  • Kunne diskutere årsaker til samlivsproblemer, og knytte dem til partnervalg, ekteskapsmyter, selvoppfatning, kommunikasjon og seksualitet.

 

  • Gi eksempler på hvordan samlivsproblemer kan forebygges og løses, både ut ifra systemorienterte og individorienterte årsaker.

 

 

Lyd

097 Personlighet og familieroller [02:31]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
098 1 Vi er så opptatt av barndom og ungdom [00:50]
Last ned mp3 [346.3 kb]
098 2 Komplementære og symmetriske roller [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
100 Samlivsformer [05:40]
Last ned mp3 [2.3 Mb]
101 Sjekkliste for samboere [00:58]
Last ned mp3 [401.9 kb]
102 Homofile samliv [04:23]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
104 1 Hvem velger vi [00:55]
Last ned mp3 [383.3 kb]
104 2 Kontaktannonser [01:25]
Last ned mp3 [589.6 kb]
105 Like barn leker best [03:15]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
106 Ubevisste valg [01:44]
Last ned mp3 [717.3 kb]
107 1 Ekteskapets økonomiske funksjon [01:21]
Last ned mp3 [559.2 kb]
107 2 Årsaker til samlivskonflikter [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
108 Ekteskapsmyter [05:14]
Last ned mp3 [2.1 Mb]
110 Selvoppfatning og kommunikasjon [02:17]
Last ned mp3 [945.0 kb]
111 Blidgjørende og bebreidende [01:53]
Last ned mp3 [777.3 kb]
112 Seksuelle problemer [02:58]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
114 1 Forebygging av samlivskonflikter [01:13]
Last ned mp3 [502.6 kb]
114 2 Positiv selvoppfatning [01:25]
Last ned mp3 [587.1 kb]
115 Hva kan partene gjøre selv [03:05]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
116 Kan andre lære oss å leve sammen [01:27]
Last ned mp3 [600.7 kb]
117 Rollespill [01:44]
Last ned mp3 [714.6 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS