Kapittel 6 Pensjonering og omsorg

Pleierens personlighet har også betydning for hvordan de formelle normene i en aldersinstitusjon blir tolket. Foto: Svein Erik Dahl/SamfotoPleierens personlighet har også betydning for hvordan de formelle normene i en aldersinstitusjon blir tolket. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

 

Kapittel 6:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre greie for fysiske og psykiske endringer i alderdommen.

 

  • Kunne fortelle om ulike forhold som kan påvirke eldres deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og gi eksempler på funksjoner eldre kan ha i og utenfor arbeidslivet.

 

  • Kunne diskutere forventninger som er knyttet til eldrerollen.

 

  • Kunne forklare begrepene velferd og velferdsforskjeller.

 

  • Kunne redegjøre for hvilke rettigheter eldre har i forhold til økonomi og bolig.

 

  • Kunne gjøre greie for ulike former for eldreomsorg.

 

 

 

Nettressurser

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

http://www.lovdata.no/all/nl-19911108-076.html

Pensjonistforbundet

http://www.pensjonistforbundet.no/

Statistikk om eldre (SSB)

http://www.ssb.no/emner/03/03/20/

Lyd

119 Å bli gammel [00:35]
Last ned mp3 [244.6 kb]
120 Integritet og eldrerollen [03:18]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
121 Fysiologiske og psykiske endringer [04:00]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
123 1 Aldersdemens - faser [01:47]
Last ned mp3 [734.9 kb]
123 2 Yrkesaktivitet og pensjonering [02:34]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
124 Utstøting og førtidspensjonering [02:19]
Last ned mp3 [955.0 kb]
125 Det er uklokt å førtidspensjonere [01:59]
Last ned mp3 [818.4 kb]
126 1 Attføring og geografisk uførhet [01:33]
Last ned mp3 [642.6 kb]
126 2 Eldre som ressurs [01:28]
Last ned mp3 [604.4 kb]
127 Funksjoner i og utenfor arbeidslivet [03:07]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
128 1 Sosialisering og vedlikehold av [01:59]
Last ned mp3 [820.8 kb]
128 2 Skolebesteforeldre er opprettet som [00:46]
Last ned mp3 [322.8 kb]
129 Velferd [01:14]
Last ned mp3 [513.0 kb]
130 Boligstandard [01:46]
Last ned mp3 [729.0 kb]
131 Sosial kontakt [01:33]
Last ned mp3 [643.9 kb]
132 1 Fortsatt velferdsforskjeller [02:05]
Last ned mp3 [861.7 kb]
132 2 Eldreomsorg [00:58]
Last ned mp3 [401.5 kb]
133 Hjelp til hjemmeboende [03:54]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
134 Boformer [01:44]
Last ned mp3 [718.0 kb]
135 A bo i institusjon [02:55]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
137 Institusjonens fysiske og sosiale struktur [03:37]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
138 1 De to første årene jeg var her [01:06]
Last ned mp3 [459.1 kb]
138 2 Omsorg ut fra hjelpebehov [02:26]
Last ned mp3 [1001.4 kb]
139 Omsorgstjeneste før og nå [01:18]
Last ned mp3 [540.3 kb]
140 Institusjonsomsorgen - idealer og virkelighet [03:44]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
141 Hjem eller oppbevaring [01:21]
Last ned mp3 [556.9 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS