Kapittel 7 Psykiske kriser

Du og jeg kan også være medmennesker. Foto: Carl OliverDu og jeg kan også være medmennesker. Foto: Carl Oliver

 

Kapittel 7:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne redegjøre for krisens fire faser.

 

  • Kunne fortelle om forsvarsmekanismer og følelser som angst og sorg.

 

  • Kunne diskutere hva omgivelsene kan gjøre for den kriserammede.

 

  • Kunne forklare forskjellen på negative kriseløsninger og krisemestring.

 

  • Kunne gi eksempler på det offentliges ansvar for krisemestring og psykisk helse.

 

  • Kunne drøfte problemstillinger knyttet til det å mestre kriser.

 

 

 

 

 

 

Nettressurser

Helse- og omsorgsdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.html

Mental Helse Norge

http://www.mentalhelse.no/

Angstringen

http://www.angstringen.no/

Lyd

143 Psykiske kriser [01:32]
Last ned mp3 [631.2 kb]
144 1 Livskriser og traumatiske kriser [02:32]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
144 2 Barn og skilsmisse [01:28]
Last ned mp3 [605.3 kb]
145 Fasene i en krise [05:18]
Last ned mp3 [2.1 Mb]
147 Og livet går videre [00:37]
Last ned mp3 [261.6 kb]
148 Bare det blir velskapt [04:52]
Last ned mp3 [2.0 Mb]
149 Følelser og sjelelig forsvar [01:11]
Last ned mp3 [491.7 kb]
150 1 Aggresjon og skyldfølelse [01:01]
Last ned mp3 [423.9 kb]
150 2 Sorg [04:30]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
152 Forsvarsmekanismer [04:06]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
153 Å være medmenneske [01:55]
Last ned mp3 [790.0 kb]
154 Krisepsykiatri som industri [01:21]
Last ned mp3 [560.3 kb]
155 Hvorfor bør vi ta kontakt [04:29]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
157 1 Negative kriseløsninger og krisemestring [02:27]
Last ned mp3 [1008.5 kb]
157 2 Krisens styrke [02:08]
Last ned mp3 [879.2 kb]
158 1 Sorgarbeidet [02:34]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
158 2 Bestevenninnekulturen - på vei ut [00:58]
Last ned mp3 [404.1 kb]
160 1 Offentlig ansvar for psykisk helse [01:15]
Last ned mp3 [515.1 kb]
160 2 Eksempel på forebygging av negative [03:15]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
162 Psykisk helsevern [01:24]
Last ned mp3 [577.3 kb]
164 1 Brevet [01:25]
Last ned mp3 [586.2 kb]
164 2 Lykkeideal og skam [00:43]
Last ned mp3 [297.8 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS