Kapittel 9 Barnemishandling

 

Foto: Hannah Gal/Corbis/ScanpixFoto: Hannah Gal/Corbis/Scanpix

Kapittel 9:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre rede for årsaker til mishandling av barn, og gi eksempler på hvordan mishandling kan hindres.

 

  • Kunne definere hva barnemishandling er, og forklare forskjellene mellom aktiv, passiv, fysisk og psykisk mishandling.

 

  • Kunne diskutere primær og sekundær forebygging av mishandling.

 

  • Kunne gjøre greie for ulike hjelpetiltak der det er konstatert overgrep eller omsorgssvikt mot barn i en familie.

 

Nettressurser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemenet

http://odin.dep.no/bfd/

Lov om barnevernstjenester

http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html

Redd Barna

http://www.reddbarna.no

Straffeloven - kapittel 19. Seksualforbrytelser

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html

Webportal mot overgrep

http://www.noabuse.no/

Lyd

189 1 Hva er barnemishandling [00:39]
Last ned mp3 [271.0 kb]
189 2 Aktiv mishandling [04:17]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
192 1 Røyking hjemme er barnemishandling [00:57]
Last ned mp3 [392.1 kb]
192 1 Omsorgssvikt [01:50]
Last ned mp3 [760.3 kb]
192 2 Seksuelle overgrep [02:44]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
193 Årsaksfaktorer [01:33]
Last ned mp3 [643.0 kb]
194 Egenskaper ved mishandleren [03:21]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
195 Familieroller [02:19]
Last ned mp3 [956.5 kb]
197 Egenskaper ved barnet [02:09]
Last ned mp3 [890.7 kb]
198 1 Myten om små barn som [00:47]
Last ned mp3 [327.3 kb]
198 2 Forebygging [02:05]
Last ned mp3 [856.7 kb]
199 Sekundær forebygging [03:28]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
200 Overgrep via Internett [01:59]
Last ned mp3 [822.1 kb]
201 Nettvettreglene - utarbeidet av Redd barna [01:08]
Last ned mp3 [471.0 kb]
202 1 Hjelpetiltak ved mishandling [00:24]
Last ned mp3 [166.2 kb]
202 2 Barnevernloven [01:40]
Last ned mp3 [689.0 kb]
202 3 Behandling [03:06]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
204 Varslingsrutiner [02:13]
Last ned mp3 [915.7 kb]
205 1 Det skjer i de beste familier [01:44]
Last ned mp3 [715.3 kb]
205 2 Traumebehandling av seksuelle overgrep [03:16]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS