Kapittel 10 Kriminalitet

 

Foto: Fran May/GettyFoto: Fran May/Getty

Kapittel 10:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne definere kriminalitet.

 

  • Vite hva resosialisering er.

 

  • Kunne gjøre greie for samfunnets reaksjonssystem ved lovbrudd.

 

  • Kjenne til ulike teorier om årsaker til kriminalitet.

 

  • Kunne drøfte samfunnets reaksjonssystem og kriminalitetsforebyggende tiltak.

 

Nettressurser

Justis- og beredskapsdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463

Regjerinigen: Lov og rett

http://www.regjeringen.no/nb/tema/Lov_og_rett.html?id=923

Statistisk sentralbyrå: Kriminalitet og rettsvesen

http://www.ssb.no/emner/03/05/

Universitetet i Oslo: - nettsted for forskningsbasert kriminalpolitisk debatt

http://www.kriminalpolitikk.uio.no/

Lyd

208 Kriminalitet og straff [02:58]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
210 Samfunnets reaksjonssystem [04:05]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
211 Registrert og skjult kriminalitet [03:28]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
214 1 Årsaksteorier [02:33]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
214 2 Kriminell innovasjon [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
216 Delkulturteorien [03:30]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
218 Stempling og identitetsendring [03:23]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
219 Tilgjengelighetsmodellen [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
220 1 Straff og andre forebyggende tiltak [01:11]
Last ned mp3 [488.9 kb]
220 2 Hjelper det å straffe [06:06]
Last ned mp3 [2.4 Mb]
222 Altfor mange regjeringer tror at de kan [00:56]
Last ned mp3 [390.0 kb]
223 Fengslenes funksjoner [02:46]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
224 Særreaksjoner og behandling [03:23]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
225 I motsetning til fengselsstraff er forvaring [00:35]
Last ned mp3 [247.5 kb]
226 Resosialisering utenfor murene [03:35]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
227 Forebygging på mange plan [02:59]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS