Kapittel 11 Rusmiddelmisbruk

 

Rusmidler kan også ha sosiale funksjoner. Cannabis røykes gjerne sammen med andre. Foto: Creasource/CorbisRusmidler kan også ha sosiale funksjoner. Cannabis røykes gjerne sammen med andre. Foto: Creasource/Corbis

Kapittel 11:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kjenne til ulike teorier om rusmiddelbruk, og kunne bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelbruk kan forebygges og behandles.

 

  • Kunne forklare de tre årsaksteoriene symptomteorien, sykdomsmodellen og totalkonsumteorien.

 

  • Kunne drøfte problemstillinger knyttet til primær og sekundær forebygging av rusmiddelmisbruk, restriksjoner og forbud og holdningsendringer.

 

  • Kunne gjøre greie for ulike hjelpetiltak ved rusmiddelbruk.

 

Nettressurser

Forebygging.no

http://www.forebygging.no/

Fag- og debattblad: Rus&samfunn

http://www.rus.no/

Fakta om rusmidler

http://www.shdir.no/rusmidler

Forbundet Mot Rusgift

http://www.fmr.no

Lyd

230 Rusmiddelmisbruk [01:21]
Last ned mp3 [562.6 kb]
231 Hovedtyper rusmidler [03:12]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
232 Narkotisk rus [02:12]
Last ned mp3 [906.7 kb]
233 Hvor mange bruker rusmidler [04:00]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
235 Virkninger og skader [04:19]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
236 Psykiske skadevirkninger [01:49]
Last ned mp3 [749.9 kb]
237 Psykisk og fysisk avhengighet [01:35]
Last ned mp3 [653.3 kb]
238 2 Alkoholfri sone rundt alle barn [00:47]
Last ned mp3 [325.5 kb]
238 Sosiale og økonomiske konsekvenser [02:02]
Last ned mp3 [837.8 kb]
239 1 Normer og rusatferd [01:57]
Last ned mp3 [808.7 kb]
239 2 Årsaker og forebygging [00:58]
Last ned mp3 [402.1 kb]
240 1 Bruk eller misbruk [01:57]
Last ned mp3 [807.6 kb]
240 2 Symptomteorien [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
241 Ungdommer ned i 13-årsalderen drikker [00:49]
Last ned mp3 [341.7 kb]
242 1 Sykdomsmodellen [01:34]
Last ned mp3 [645.1 kb]
242 2 Legaliseringsdebatten [00:55]
Last ned mp3 [379.6 kb]
243 Totalkonsumteorien [03:48]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
246 1 Behandling [00:18]
Last ned mp3 [125.8 kb]
246 2 Kommunale omsorgstilbud [02:01]
Last ned mp3 [832.1 kb]
246 3 Statlig ansvar og støtte [02:53]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
247 Tvangsbehandling [00:47]
Last ned mp3 [329.8 kb]
248 Behandlingsmetoder [03:01]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
249 Behandlingskollektiver og terapeutiske [04:08]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
250 Klienter med etnisk minoritetsbakgrunn [01:46]
Last ned mp3 [733.5 kb]
251 Behandlingsresultater og ettervern [02:11]
Last ned mp3 [903.2 kb]
252 Du var så flott i solskinnet [01:37]
Last ned mp3 [668.7 kb]
254 Jeg vil selv bestemme over pilsen min [02:00]
Last ned mp3 [826.9 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS