Kapittel 12 Sosiale problemer - årsaksteorier og forebygging

Samfunnsforskere er uenige om kriminalisering av horekunder er et effektivt tiltak mot prostitusjon. Foto: Stein L. Bjørge / ScanpixSamfunnsforskere er uenige om kriminalisering av horekunder er et effektivt tiltak mot prostitusjon. Foto: Stein L. Bjørge / Scanpix

Kapittel 12:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre greie for ulike betydninger av begrepet sosiale problemer.

 

  • Kunne gi eksempler på årsaker til sosiale problemer.

 

  • Kunne bruke individorienterte og systemorienterte teorier for å analysere årsaker til sosiale problemer.

 

  • Kunne drøfte følger av sosiale problemer for individet og samfunnet.

 

 

 

 

Nettressurser

Hva er sosialantropologi?

http://folk.uio.no/geirthe/Steder.html

Helse, sosiale forhold og kriminalitet

http://www.ssb.no/emner/03/

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid

http://www.forebygging.no

Lyd

255 Sosiale problemer - årsaksteorier [00:44]
Last ned mp3 [307.3 kb]
256 1 Sosiale problemer på mikronivå og [01:50]
Last ned mp3 [755.7 kb]
256 2 En uønsket tilstand i samfunnet [03:04]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
258 Bevisstgjøring og omfang [02:44]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
259 Et sosialt problem innebærer en verdivurdering [00:43]
Last ned mp3 [300.5 kb]
260 1 Å analysere årsaker til sosiale problemer [02:08]
Last ned mp3 [883.6 kb]
260 2 Kriminalitetens gåte [01:34]
Last ned mp3 [646.4 kb]
261 Individorienterte årsaksteorier [02:34]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
262 Læringsteorier [02:39]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
263 Systemorienterte teorier [03:45]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
265 Funksjonalismen [02:17]
Last ned mp3 [939.2 kb]
266 Regulering og sosiale nettverk [02:40]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
267 1 Økonomiske og teknologiske drivkrefter [00:25]
Last ned mp3 [179.2 kb]
267 2 Økonomisk utvikling og behovs [02:11]
Last ned mp3 [903.0 kb]
268 Virkninger av rasjonalisering og [03:37]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
270 1 Avfolking [01:17]
Last ned mp3 [529.4 kb]
270 2 Forebygging av sosiale problemer [00:37]
Last ned mp3 [255.3 kb]
271 Primær og sekundær forebygging [02:11]
Last ned mp3 [904.1 kb]
272 Ukjente og uhåndterlige årsaker [03:06]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
273 Hvilke samfunnstilstander er uønsket [02:22]
Last ned mp3 [977.3 kb]
274 Politiske prioriteringer [01:53]
Last ned mp3 [779.9 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS