Kapittel 13 Levekår og livskvalitet

 

Valgets kval. levestandarden i et samfunn sier noe om folks tilgang på materielle goder. Foto: Jack Hollingworth/Corbis/All Over PressValgets kval. levestandarden i et samfunn sier noe om folks tilgang på materielle goder. Foto: Jack Hollingworth/Corbis/All Over Press

Kapittel 13:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre rede for ulike definisjoner av velferd, og sammenlikne disse.

 

  • Kunne finne informasjon om velferdsforskjeller i Norge på ulike nettsteder.

 

  • Kunne drøfte hva «det gode liv er», og reflektere rundt forskjellige syn på «det gode liv».

 

  • Kunne fortelle om ulike årsaker til og konsekvenser av velferdsforskjeller.

 

Nettressurser

Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå – Helse

http://www.ssb.no/helsetilstand/

Statistisk sentralbyrå – Levekår

http://www.ssb.no/emner/00/02/

Statistisk sentralbyrå – Samfunnsspeilet

http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/

Lyd

279 Levekår og livskvalitet [03:36]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
280 Kva meiner vi med velferd [03:34]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
282 Levekår og livskvalitet [02:20]
Last ned mp3 [960.9 kb]
282 2 Legar tener godt men har dårleg [00:53]
Last ned mp3 [371.2 kb]
283 1 Informasjon om velferdsskilnader [01:10]
Last ned mp3 [481.7 kb]
283 2 Aktuelle nettstader [04:57]
Last ned mp3 [2.0 Mb]
284 Levekår på kommunenivå [00:53]
Last ned mp3 [367.1 kb]
285 Kjønnsskilnader [04:31]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
286 Sosial likskap eller lagdeling [04:08]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
288 1 Livskvalitet [00:41]
Last ned mp3 [288.5 kb]
288 Data om livskvalitet [02:30]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
288 2 Korleis fem elevar definerer det gode [01:34]
Last ned mp3 [647.6 kb]
289 Eitt eller fleire gode liv [03:03]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
291 1 Må jeg lykkes for å bli lykkelig [01:15]
Last ned mp3 [517.1 kb]
291 2 Enklare samfunn - betre liv [04:33]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
292 1 Velferdsskilnader - årsaker og konsekvensar [00:28]
Last ned mp3 [196.3 kb]
292 2 Funksjonell ulikskap [03:44]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
294 Reproduserande ulikskap [02:33]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
295 1 Eit kunnskapssamfunn for alle [01:11]
Last ned mp3 [491.7 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS