Kapittel 14 Funksjonshemmede

Vurder om disse jentene er funksjonshemmet etter definisjon som vi benytter i Livsløp og velferd. Foto: AFP/William West/ScanpixVurder om disse jentene er funksjonshemmet etter definisjon som vi benytter i Livsløp og velferd. Foto: AFP/William West/Scanpix

Kapittel 14:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne definere begrepet funksjonshemning.

 

  • Kunne forklare forskjellen mellom fysisk funksjonshemming, psykisk funksjonshemning, sosial funksjonshemning og psykisk utviklingshemning.

 

  • Kunne beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte.

 

  • Kunne gi eksempler på, og vurderinger av, tilrettelegging for funksjonshemmede.

 

  • Kunne diskutere utfordringer knyttet til tiltak, integrering og tilrettelegging.

 

 

Nettressurser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

http://www.ffo.no/

Mental Helse Norge

http://www.mentalhelse.no/

Norges Handikapforbund

http://www.nhf.no/

Opplæringslovren

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Lov om folketrygd

http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html

Lov om sosiale tjenester

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Lyd

298 Funksjonshemma [00:57]
Last ned mp3 [396.9 kb]
299 1 Kva er funksjonshemming [02:56]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
299 2 Ein politisk definisjon av funksjonshemming [04:31]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
301 Å tilpasse seg ei funksjonshemming [00:58]
Last ned mp3 [402.3 kb]
302 1 Forholdet til andre menneske [02:43]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
302 2 Vejledning til hjelperne i hjemmet [02:41]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
303 Nekting og akseptering [02:50]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
304 Sosial verdsetjing [02:59]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
305 Rullestoleksperiment [01:23]
Last ned mp3 [573.5 kb]
306 Myter og angst [02:33]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
307 Forventningar og sjøloppfyllande [03:55]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
308 1 Habilitering - eit ansvar for styresmaktene [01:40]
Last ned mp3 [686.4 kb]
308 2 Hjelp i dagleglivet [04:36]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
310 Sosialisering og utdanning [05:54]
Last ned mp3 [2.4 Mb]
312 1 Dauve som nasjonal minoritet [01:15]
Last ned mp3 [520.3 kb]
312 2 Yrkesretta attføring [02:11]
Last ned mp3 [901.5 kb]
313 Arbeidsmarknadstiltak [04:13]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
314 Arbeidsmarknadstiltak for vanlege [01:51]
Last ned mp3 [766.9 kb]
315 Integrering og aktiv deltaking i samfunnet [00:53]
Last ned mp3 [365.0 kb]
316 Frå institusjonar til kommunalt ansvar [01:53]
Last ned mp3 [781.3 kb]
317 Levekår og integrering - forbetring [03:01]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
318 Rekrutteringsproblem og mangel på [01:51]
Last ned mp3 [764.5 kb]
320 1 Det er forskjell på folk [01:44]
Last ned mp3 [715.9 kb]
320 2 Eigenverd og mindreverd [01:32]
Last ned mp3 [637.6 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS