Kapittel 15 Folkevandringer og innvandringspolitikk

Foto: Ole A. Buenget/SamfotoFoto: Ole A. Buenget/Samfoto

Kapittel 15:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre rede for generelle årsaker til migrasjon.

 

  • Kunne gjøre rede for norsk innvandringspolitikk fra mellomkrigstiden og fram til i dag.

 

  • Kunne fortelle om tiltak for arbeidsinnvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

 

Nettressurser

Flyktninghjelpen

http://www.flyktninghjelpen.no/

FNs høykommisær for flyktninger - UNHCR

http://www.unhcr.fi/no/Admin/admin_index_no.html

Innvandrerstatistikk

http://www.ssb.no/innvstat/

Utlendingsdirektoratet (UDI)

http://www.udi.no/

UDI: lenkesamling

http://www.udi.no/templates/Innholdstype.aspx?id=2170

Lyd

321 Folkevandringar og innvandringspolitikk [04:19]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
322 Sjølv om alt var framandt var [00:43]
Last ned mp3 [302.3 kb]
323 Regionale og globale folkevandringar [03:07]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
324 Flyktningbiletet i eit nytt hundreår [01:57]
Last ned mp3 [805.0 kb]
325 Migrantar innvandrarar og flyktningar [01:47]
Last ned mp3 [737.5 kb]
326 1 Årsaker til migrasjon [01:23]
Last ned mp3 [573.4 kb]
326 2 På flukt fra forfølging og krig [01:45]
Last ned mp3 [721.6 kb]
327 Etnisk undertrykking og utreinsking [02:15]
Last ned mp3 [927.5 kb]
328 1 Tvangsflytting [01:28]
Last ned mp3 [609.0 kb]
328 2 Skuv-og-dra-faktorar [05:31]
Last ned mp3 [2.2 Mb]
331 1 Innvandringa til Noreg [00:33]
Last ned mp3 [230.8 kb]
331 2 Flyktningar og framandarbeidarar [02:53]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
332 Overføringsflyktningar og asylsøkjarar [02:56]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
333 Eit fleirkulturelt samfunn [02:38]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
334 1 Norsk invandringspolitikk [00:37]
Last ned mp3 [259.4 kb]
334 2 Regulering av arbeidsinnvandringa [02:58]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
335 Asylpolitikken [02:36]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
336 1 fra 334 Familiegjenforeining [00:55]
Last ned mp3 [382.1 kb]
336 2 Repatriering og heilskapeleg flyktningpolitikk [03:03]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
337 Humanisme eller eigeninteresse [04:28]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
339 Frå assimilering til integrering [04:58]
Last ned mp3 [2.0 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS