Kapittel 16 Integrering av innvandrere

 

Kulturforskjeller på flere plan. Foto: Roland Schquaquler/ScanpixKulturforskjeller på flere plan. Foto: Roland Schquaquler/Scanpix

Kapittel 16:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre greie for forutsetninger for integrering av innvandrere.

 

  • Kunne diskutere om etnosentriske holdninger hos nordmenn kan føre til diskriminering og forskjellsbehandling av innvandrere.

 

  • Kunne gjøre rede for ulike integreringstiltak og statlige virkemidler.

 

Nettressurser

Innvandrerstatistikk

http://www.ssb.no/innvstat/

Utlendingsdirektoratet (UDI)

http://www.udi.no/

Antirasistisk senter

http://www.antirasistisk-senter.no/

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

http://www.noas.org/

UDI: lenkesamling

http://www.udi.no/templates/Innholdstype.aspx?id=2170

Lyd

343 Integrering og velferd [03:12]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
344 Velferdsundersøkingar [05:36]
Last ned mp3 [2.2 Mb]
346 Resosialisering [04:41]
Last ned mp3 [1.9 Mb]
348 1 Da eg var heime i landet mitt trudde [00:52]
Last ned mp3 [359.6 kb]
348 2 Segregering som tilpassingsform [02:39]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
349 Andregenerasjonsinnvandrarar [00:58]
Last ned mp3 [404.4 kb]
350 1 Etnisk diskriminering [00:52]
Last ned mp3 [361.9 kb]
350 2 Homogenitet og haldningar [04:33]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
352 Etnosentriske haldningar og diskriminering [04:17]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
353 Offentleg diskriminering [02:25]
Last ned mp3 [997.8 kb]
354 Integreringstiltak [03:05]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
355 Etablerte innvandrarar som støttepersonar [02:46]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
356 Introduksjonsprogram for lokalsamfunn [04:14]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
357 Rolla til massemedia [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
358 1 Tilspissing forenkling og polarisering [00:48]
Last ned mp3 [331.2 kb]
358 2 Statlege verkemiddel [05:17]
Last ned mp3 [2.1 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS