Kapittel 19 Velferdsstaten i Norge

Velferdsstaten møter deg allerede før du blir født. Foto: imagebroker.no / All Over PressVelferdsstaten møter deg allerede før du blir født. Foto: imagebroker.no / All Over Press

 

Kapittel 19:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gjøre greie for hvordan den norske velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk.

 

  • Kunne forklare hva slags rolle Stortinget, regjeringen og domstolene spiller i forhold til velferdsstatens lover.

 

  • Kunne gjøre rede for innholdet i de viktigste lovene.

 

  • Kunne drøfte prinsippene velferdsstaten bygger på.

 

Lyd

395 Velferdsstaten i Norge [02:29]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
397 1 Velferdsstatens utvikling [02:14]
Last ned mp3 [921.7 kb]
397 2 Velferdsreformer i Norge før 1945 [02:05]
Last ned mp3 [863.0 kb]
398 Velferdsstatens utvikling etter 1945 [05:30]
Last ned mp3 [2.2 Mb]
400 Velferdsstatens oppbygning og økonomi [04:18]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
402 Hvem har ansvar for hva [01:51]
Last ned mp3 [767.6 kb]
403 1 Økonomiske rammebetingelser [02:02]
Last ned mp3 [841.4 kb]
403 2 Statens pensjonsfond [01:13]
Last ned mp3 [501.9 kb]
404 Velferdsstatens lover [04:02]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
406 Lov om folketrygd [04:04]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
407 Lov om sosiale tjenester [03:37]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
408 Andre lover [02:03]
Last ned mp3 [847.8 kb]
409 Velferdsstatens mål og styringsverktøy [01:30]
Last ned mp3 [623.5 kb]
410 Velferdsstatens styrende prinsipper [03:25]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
411 Motsetninger mellom prinsipper og idealer [04:53]
Last ned mp3 [2.0 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS