Kapittel 20 Velferdsstaten i framtida

Klimaendringer har ført til redusert velferd for mange mennesker. Global oppvarming vil også kunne gi den norske velferdsstaten store utfordringer i framtida. Bildet viser New Orleans etter orkanen Katrina i 2005. Foto: WikipediaKlimaendringer har ført til redusert velferd for mange mennesker. Global oppvarming vil også kunne gi den norske velferdsstaten store utfordringer i framtida. Bildet viser New Orleans etter orkanen Katrina i 2005. Foto: Wikipedia

Kapittel 20:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne gi eksempler på velferdsstatens utfordringer.

 

  • Kunne forklare og gi eksempler på ulik type kritikk rettet mot velferdsstaten: funksjonskritikk, økonomisk kritikk og ideologisk kritikk.

 

  • Kunne gi eksempler på hvordan samfunnsendringer kan gi behov for nye oppgaver og tiltak.

 

  • Kunne gi eksempler på alternative velferdsløsninger.

 

  • Kunne diskutere velferdsstatens utfordringer og rolle.

 

 

Lyd

415 Nye krav til velferdsstaten [03:04]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
416 Fungerer velferdsstaten godt nok [04:14]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
418 Hva slags velferdsstat har vi råd til [06:32]
Last ned mp3 [2.6 Mb]
420 Trenger vi velferdsstaten [04:47]
Last ned mp3 [1.9 Mb]
422 Legitimeringskrise og forventningskrise [00:46]
Last ned mp3 [321.0 kb]
423 1 Nye velferdsoppgaver [02:02]
Last ned mp3 [838.9 kb]
423 2 Velferdsstat og integrering [01:12]
Last ned mp3 [494.9 kb]
424 Prognoser og utfordringer [03:08]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
425 1 Pandemier de siste 100 årene [01:04]
Last ned mp3 [443.6 kb]
425 2 Velferdsløsninger i framtida [02:10]
Last ned mp3 [893.5 kb]
426 Alternative velferdsløsninger [07:15]
Last ned mp3 [2.9 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS