Kapittel 21 Menneskerettighetene i Norge

Kilde: AmnestyKilde: Amnesty

Kapittel 21:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne definere begrepet menneskerettigheter.

 

  • Kunne gjøre greie for inndelingen av menneskerettigheter i politiske og sivile rettigheter, økonomiske rettigheter, sosiale rettigheter og kulturelle rettigheter.

 

  • Kunne fortelle om menneskerettighetssituasjonen i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag.

 

  • Kunne gi eksempler på at den norske stat har brutt menneskerettighetene til ulike minoritetsgrupper.

 

  • Kunne gjøre rede for viktige konvensjoner.

 

  • Kunne diskutere Verdenserklæringen om betydningen av menneskerettighetene.

 

Nettressurser

Den norske menneskerettighetsportal

http://www.menneskerettigheter.no/

FN-sambandet

http://www.fn-sambandet.no

Kongeriget Norges Grundlov

http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

http://www.humanrights.uio.no/

Utenriksdepartementets menneskerettighetssider

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Menneskerettigheter.html?id=1160

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter/

Lyd

431 Hva er menneskerettigheter [02:09]
Last ned mp3 [889.1 kb]
432 Normer og menneskerettigheter [04:10]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
433 Aldersgrenser [00:55]
Last ned mp3 [380.3 kb]
434 Førstegenerasjons menneskerettigheter [04:44]
Last ned mp3 [1.9 Mb]
436 Andregenerasjons menneskerettigheter [02:01]
Last ned mp3 [832.8 kb]
437 1 Dynamiske menneskerettigheter [02:09]
Last ned mp3 [884.6 kb]
437 2 Idealer og virkelighet [00:57]
Last ned mp3 [393.3 kb]
438 1 Grunnlovens betydning [02:27]
Last ned mp3 [1007.6 kb]
438 2 Stemmerett og opposisjonsrett [02:37]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
440 1 Politisk deltakelse [02:24]
Last ned mp3 [989.6 kb]
440 2 Berufsverbot [00:57]
Last ned mp3 [394.8 kb]
441 Sivile rettigheter for alle [04:12]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
442 Internasjonale avtaler [02:39]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
443 Verdenserklæringen om menneskerettighetene [01:56]
Last ned mp3 [795.7 kb]
444 Menneskerettighetskonvensjoner [06:41]
Last ned mp3 [2.7 Mb]
446 1 Fra dokumenter til handling [00:30]
Last ned mp3 [213.2 kb]
446 2 Nasjonal handlingsplan for menneskerettigheter [02:59]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
447 1 Norsk menneskerettighetspolitikk [01:26]
Last ned mp3 [593.5 kb]
447 2 Lovendringer [03:02]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
450 Verdenserklæringen om menneskerettighetene [03:54]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS