Kapittel 22 Gjennomføringen av menneskerettighetene

Elever fra Steinerskolen på Nesodden valgte å reise til Oslo og danse på Karl Johans gate for å samle inn OD-penger. Bilde: Heiko Junge/ScanpixElever fra Steinerskolen på Nesodden valgte å reise til Oslo og danse på Karl Johans gate for å samle inn OD-penger. Bilde: Heiko Junge/Scanpix

Kapittel 22:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Kunne drøfte og gjøre rede for utfordringer norske myndigheter og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene.

 

  • Kunne gjøre rede for ulike årsaker til at menneskerettighetene brytes.

 

  • Kunne gi eksempler på menneskerettighetsarbeid i hverdagen, og diskutere hvilke muligheter norske skoleelever har til å fremme menneskerettigheter.

 

Nettressurser

Amnesty International

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/index

Bistandsaktuelt

http://www.bistandsaktuelt.com/

Den norske menneskerettighetsportal

http://www.menneskerettigheter.no/

FN-sambandet

http://www.fn-sambandet.no

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

http://www.humanrights.uio.no/

Operasjon Dagsverk

http://www.od.no/?pid=1&sid=1

Redd Barna

http://www.reddbarna.no/

Utenriksdepartementets menneskerettighetssider

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Menneskerettigheter.html?id=1160

Lyd

451 Gjennomføringen av menneskerettighetene [00:56]
Last ned mp3 [388.2 kb]
452 1 Kontroll og kritikk [01:06]
Last ned mp3 [454.2 kb]
452 3 Komiteen for avskaffelse av [00:28]
Last ned mp3 [197.3 kb]
452 FNs menneskerettighetskonvensjoner [02:53]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
454 Europarådet og OSSE [03:08]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
455 Ikke-statlig overvåkning [02:29]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
456 Kritikken mot Norge - noen eksempler [06:05]
Last ned mp3 [2.4 Mb]
458 1 Bruk av tvang i psykiatrien [01:09]
Last ned mp3 [476.2 kb]
458 2 Hindringer og tiltak [02:16]
Last ned mp3 [933.0 kb]
459 Uforenlige sivile menneskerettigheter [03:18]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
460 Ideologiske forskjeller og rettighetenes [04:17]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
462 Velferdsrettighetene i u-landene [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
464 Utviklingsland og førstegenerasjons menneskerettigheter [03:26]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
465 Menneskerettighetsarbeid i hverdagen [02:59]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
466 Opplæring til demokrati og internasjonalt medansvar [03:57]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
468 Bevisstgjøring [03:32]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
470 Engasjement og handling [02:32]
Last ned mp3 [1.0 Mb]
472 Amnesty Internationals årsrapport 2007 [01:24]
Last ned mp3 [581.3 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS