Kapittel 1 Læring og undervisning i sosialkunnskap

Arbeidet med faget skal påvirke og utvikle elevens evne til samarbeid, kreativitet og analytisk tenkning. (Sitat fra læreplanen) Foto: Ulf Isacson/Mira/SamfotoArbeidet med faget skal påvirke og utvikle elevens evne til samarbeid, kreativitet og analytisk tenkning. (Sitat fra læreplanen) Foto: Ulf Isacson/Mira/Samfoto

 

Kapittel 1:

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

  • Vite hva du skal lære i sosialkunnskap dette året.

 

  • Ha oversikt over ulike arbeidsmåter du kan bruke når du jobber med faget.

 

  • Ha kjennskap til en psykologisk teori om livsfasene: Hvilke behov har mennesker i ulike aldersperioder? Hvordan henger utfordringer i livsfasene sammen med hvilke ressurser du har? Hvordan henger utfordringer i livsfasene sammen med omgivelsene og storsamfunnet?

 

 

Nettressurser

Utdanning.no

http://utdanning.no/

Utdanningsdirektoratet

http://www.udir.no/

Lyd

009 Arbeidsmåter og hjelpemidler [02:17]
Last ned mp3 [939.4 kb]
010 Grunnleggende ferdigheter [03:48]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
013 1 Jeg blir deppa av å diskutere [00:43]
Last ned mp3 [299.1 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS