Kapittel 17 Kvalitativ samfunnsforskning

 

Kapittel 17:

 

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

 

  • Kunne forklare hva kvalitativ samfunnsforskning er, og gjøre rede for viktige kjennetegn ved denne typen forskning.

 

  • Kunne definere hva kvalitative data er.

 

  • Kunne gjøre greie for hva et feltarbeid innebærer.

 

  • Kunne beskrive de ulike fasene i kvalitativ samfunnsforskning.

 

  • Kunne diskutere samfunnsforskerens rolle og utfordringer.

 

Lyd

363 1 Kvalitativ samfunnsforsking [00:47]
Last ned mp3 [327.8 kb]
363 2 Kvalitative data [01:26]
Last ned mp3 [590.1 kb]
364 Mario [04:00]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
365 Deltakande observasjon [04:05]
Last ned mp3 [1.6 Mb]
366 1 Feltarbeid i egen kultur [02:22]
Last ned mp3 [975.8 kb]
366 2 Observasjon i praksis [04:40]
Last ned mp3 [1.9 Mb]
368 Halvstrukturerte og ustrukturerte intervju [08:36]
Last ned mp3 [3.4 Mb]
370 1 Forskingsfasane [00:23]
Last ned mp3 [163.7 kb]
370 2 Problemstillingar blir til [03:39]
Last ned mp3 [1.5 Mb]
372 Dataarbeidet [03:32]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
373 1 Utfordringar ved kvalitative undersokingar [02:50]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
373 2 Kvalitative metodar og etikk [01:31]
Last ned mp3 [624.8 kb]
374 Utfordringar ved feltarbeid [02:09]
Last ned mp3 [886.0 kb]
375 1 Feltarbeidets prøvelser [00:58]
Last ned mp3 [401.4 kb]
375 2 Kvalitative metodar i eigne undersøkingar [03:14]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
376 Tema og problemstilling [04:07]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
378 1 Korleis kan du samle inn data [02:53]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
378 2 Gjennomføring av eit minifeltarbeid [01:55]
Last ned mp3 [793.7 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS