Kapittel 8 Kvantitativ samfunnsforskning

 

Kapittel 8:

 

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

 

  • Kunne forklare hva kvantitativ samfunnsforskning er.

 

 

  • Ha kjennskap til hvordan man kan bruke et statistikkprogram for å lage tabeller og diagrammer.

 

 

  • Vite hvordan man kan bruke kvantitative metoder for å gjennomføre og analysere undersøkelser.

 

 

  • Kunne beskrive fasene i samfunnsvitenskapelig forskning.

 

 

  • Kunne lage en problemstilling og finne, bearbeide og presentere informasjon ut ifra denne.

 

 

Nettressurser

Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå - Dette er Norge

www.ssb.no/norge

Samfunnsveven

http://www.samfunnsveven.no/

NSDstat Skole

http://www.nsd.uib.no/skoleveven/nsdstat/

NSDdata - forskningsdata på nett

http://www.nsd.uib.no/nsddata/

Lyd

165 1 Kvantitativ samfunnsforskning [00:39]
Last ned mp3 [270.5 kb]
165 2 Kvantitative data [01:05]
Last ned mp3 [449.6 kb]
166 Tre eksempler på tabeller [02:58]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
168 Offisiell statistikk [04:14]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
169 Fra data til tabeller [05:29]
Last ned mp3 [2.2 Mb]
171 Deltar jenter oftere i demonstrasjoner eller [01:11]
Last ned mp3 [490.7 kb]
172 1 Spørreundersøkelser [02:00]
Last ned mp3 [822.6 kb]
172 2 Oppbygningen av skjemaet [01:55]
Last ned mp3 [793.3 kb]
173 Spørreteknikker [04:25]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
176 Problemstilling variabler og [03:00]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
177 Tabellanalyse [04:25]
Last ned mp3 [1.8 Mb]
178 Fasene i samfunnsvitenskapelig forskning [00:57]
Last ned mp3 [392.5 kb]
180 Formulering av problemstillinger [03:19]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
181 Forarbeid til datainnsamling [03:34]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
183 Innsamling og behandling av data [03:14]
Last ned mp3 [1.3 Mb]
184 Analyse og presentasjon av data [01:32]
Last ned mp3 [631.9 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS