Kontantstøtte - gode eller onde?

Siden kontantstøtten ble innført i 1998 har ordningen vært under sterk debatt. Mens noen mener at den gir barnefamiliene bedre valgmuligheter og er til det beste for barna, er den ifølge andre et kraftig tilbakeslag for likestilling og integrering.

 

 

  1. Hva er kontantstøtte, og hva var bakgrunnen for at den ble innført?
  2. Hvilket syn har du på kontantstøtten?

 

Foto: Getty Images/Thinkstock

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

Nettstedet kontantstøtte.no – info om kontantstøtte http://kontantstøtte.no/

Innslag om kontantstøtten i NRK Dagsrevyen, 26. februar 2013. http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19022613/26-02-2013

«Kontantstøtteopprør i AP». Artikkel fra Klassekampen, 20. april 2013. http://klassekampen.no/61419/article/item/null/kontantstotteoppror-i-ap

«Barn av mødre med kontantstøtte er best på skolen». Artikkel fra NRK Rogaland, 26. april 2013 http://www.nrk.no/rogaland/kontantstotte-barn-best-pa-skolen-1.11001992

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempel på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre
  • gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene

 

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.08.2013

© Cappelen Damm AS