Del 1: Livsfasene

  
I Livsfasene skal elevene få hjelp til å nå disse kompetansemålene i læreplanen:
  • definere begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge
  • gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppveksmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene
  • gjøre rede for teorier om valg av samlivspartner, analysere årsaker til samlivsproblemer og drøfte hvordan problemene kan forebygges og løses
  • analysere forhold som kan påvirke eldres deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og vurdere ulike former for eldreomsorg
  • beskrive fasene i psykiske kriser og drøfte vilkår for å kunne mestre kriser

 

AKTUELT

Flere velger delt bosted

 

Foto: Getty Images/ThinkstockFoto: Getty Images/Thinkstock

 

Stadig flere velger å ha delt bosted for barna etter en skilsmisse slik at barna bor like mye sammen med mor som far.

Hvilken løsning mener du er best for barn av skilte foreldre?

Aktuell lenke:

«Det er som å bo på hotell annenhver uke». Artikkel i Aftenposten, 16. mars 2015

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Det-er-som-a-bo-pa-hotell-annenhver-uke-7941594.html

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene

Lyd

027 Del 1 Livsfasene
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS