Del 2 - Sosiale problemer

 

 

I Sosiale problemer skal elevene få hjelp til å nå disse kompetansemålene i læreplanen:

 
  • definere begrepet sosial problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene
  • diskutere følger av sosiale problemer for individ og samfunn
  • analysere årsaker til mishandling av barn og unge og drøfte hvordan mishandling kan hindres
  • gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet
  • gjengi teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles

 

AKTUELT

Unge ranere

Foto: Getty Images/ThinkstockFoto: Getty Images/Thinkstock

 

I rapporten «Unge ranere i den globale byen» kommer det fram at levekår kan være av avgjørende betydning for om ungdom havner på skråplanet.

  1. Hvilke andre faktorer trekkes fram som årsaker til at unge begår ran i artikkelen under?
  2. 2.      Hvilke tiltak mener du kan forebygge at ungdom blir kriminelle?

Aktuell lenke:

«Hvem er de unge ranerne? Artikkel fra forskning.no, 13. februar 2015.

http://forskning.no/barn-og-ungdom-kriminalitet/2015/02/hvem-er-de-unge-ranerne

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet

Lyd

187 Sosiale problemer [01:07]
Last ned mp3 [464.2 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS