Del 3 - Velferdsforskjeller

 

I Velferdsforskjeller skal elevene få hjelp til å nå disse kompetansemålene i læreplanen:
 
  • definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene
  • reflektere over uttrykket «det gode liv» og diskutere om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av «det gode liv» enn majoritetsbefolkningen
  • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
  • gjøre rede for årsaker til folkevandringer, drøfte prinsippene for norsk innvandringspolitikk og vurdere tiltak som kan lette integrering av innvandrere i Norge

 

AKTUELT

Barn med funksjonshemming

Foto: Getty Images/ThinkstockFoto: Getty Images/Thinkstock

 

Barn med funksjonsnedsettelser ser ikke på seg selv som funksjonshemmede. Det bør forskere og fagfolk slutte å gjøre også, mener forsker Mona Asbjørnslett.

Hvorfor tror du Asbjørnslett mener at andre bør slutte å se på barn med funksjonsnedsettelser som funksjonshemmede?

 

Aktuell lenke:

«Barn ser ikke på seg selv som funksjonshemmede». Artikkel fra forskning.no, 1. april 2015. http://forskning.no/funksjonshemming-skole-og-utdanning/2015/03/onsker-bli-sett-som-vanlige-barn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet

Lyd

277 Velferdsskilnader [01:09]
Last ned mp3 [479.8 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS