Del 4 - Velferdsstaten og menneskerettighetene

I Velferdsstaten og menneskerettighetene skal elevene få hjelp til å nå disse kompetansemålene i læreplanen:

 • gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre
 • gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk
 • analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida
 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter
 

AKTUELT

Stadig flere blir eldre

Foto: Getty Images/ThinkstockFoto: Getty Images/Thinkstock

 

Nordmenn blir stadig eldre og i år vil det for første gang i historien sannsynligvis være over 1000 personer i Norge som er over 100 år. Hvilke utfordringer skaper det for velferdsstaten?

 1. Hva tror du er årsaken til at flere og flere nordmenn blir over 100 år?
 2. Hvilke utfordringer skaper det for velferdsstaten at nordmenn blir eldre?

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

 • «Sannsynlig at 1000 passerer 100 år i løpet av 2015». Artikkel fra Aftenposten, 2. april 2015.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/886-kvinner-og-157-menn-var-ved-arsskiftet-over-100-ar-7965373.html

 • «Vi blir stadig flere og eldre nordmenn». Artikkel fra Dagbladet, 17. juni 2014

http://www.dagbladet.no/2014/06/17/nyheter/befolkning/innenriks/folketall/levealder/33885171/

 • Les kapittel 20 i læreboka

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida

Lyd

393 Velferdsstat og menneskerettigheter [01:05]
Last ned mp3 [449.6 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS