En helhetlig innvandringspolitikk

For å lykkes med integreringen av innvandrere i Norge legger Utlendingsdirektoratet vekt på at det må stilles en del krav til dem, men at myndighetene også må legge forholdene til rette for at innvandrere kan integreres i det norske samfunnet. Nylig la regjeringen fram stortingsmeldingen «En helhetlig innvandringspolitikk», som inneholder en rekke tiltak for å fremme integreringen.

 

Foto: Thinkstock/ Getty images
  1. Hvilke tiltak foreslår regjeringen for å bedre integreringen av innvandrere i Norge?
  2. Hva syns du om tiltakene?

 

 

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for årsaker til folkevandringer, drøfte prinsippene for norsk innvandringspolitikk og vurdere tiltak som kan lette integrering av innvandrere i Norge

 

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.01.2013

© Cappelen Damm AS