Å forske på kriminalitet

Dersom en skal forske på kriminalitet, kan en bruke både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Hvilken metode som bør brukes, er blant annet avhengig av hva en ønsker å finne ut.

Foto: getty images/ Thinkstock

 

1. Studer statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over anmeldte lovbrudd i Norge.

a) Hvordan er utviklingen i anmeldte lovbrudd i Norge de siste ti årene?

b) Hva kan være årsaken til denne utviklingen?0

2. Er det brukt kvantitativ eller kvalitativ metode i eksemplene under?

a) En forsker bruker statistikk fra SSB for å finne svar på hvilke aldersgrupper som er sterkest representert på kriminalstatistikkene.

b) En forsker foretar ustrukturerte intervjuer med personer som har begått kriminelle handlinger for å finne årsaker til kriminalitet. I intervjuene er hverken spørsmålene eller svaralternativene fastlagt på forhånd.

c) En forsker gjennomfører en spørreundersøkelse blant tidligere kriminelle. De som er med i undersøkelsen, skal krysse av på et spørreskjema med nøyaktig formulerte spørsmål og fastlagte svaralternativer.

d) En forsker utfører passiv observasjon av fangene i et fengsel, for å få informasjon og dermed kunne vurdere bruk av fengsel som reaksjonsform ved lovbrudd.

 

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

  • Studer statistikk om kriminalitet på nettsiden til Statistisk sentralbyrå.http://www.ssb.no/emner/03/05/.
  • Les om kriminalitet i kapittel 10 i læreboka.
  • Les om kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning i kapittel 8, 17 og 18 i læreboka (se spesielt side 168–175 og 363–370).

 

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 08.04.2013

© Cappelen Damm AS