Perspektiver på framtiden

Hvert fjerde år forsøker regjeringen å «se inn i krystallkula», for å komme med en analyse av hvordan Norge ser ut i framtiden. Hva regjeringen så i år, kan du lese mer om i Perspektivmeldingen 2013. (Se lenke under.)

 

 

  1. Hvilke utfordringer står velferdsstaten overfor i framtiden, ifølge Perspektivmeldingen 2013?
  2. Hva vil regjeringen gjøre med disse utfordringene?
  3. Hva mener du at regjeringen bør gjøre?

 

Foto: Getty Images/Thinkstock

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

«Arbeid trygger velferden». Animasjonsfilm fra Finansdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/lyd-og-bilde/video/arbeid-trygger-velferden.html?id=714319

Temaside om Perspektivmeldingen på nettsiden til Finansdepartementet.  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/kampanjer/perspektivmeldingen-2013.html?id=713652

Perspektivmeldingen 2013. Meld. St. 12 (2012–2013), publisert på nettsiden til Finansdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-12-20122013/6.html?id=714123

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i    framtiden

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.08.2013

© Cappelen Damm AS