Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

 

Foto: Thinkstock/Getty ImagesFoto: Thinkstock/Getty Images

Dette spørsmålet har Agderforskning stilt seg. I artikkelen fra forskning.no under kan du lese om hvilke erfaringer Arendal og Lindesnes kommune har med integrering.

  1. Hva betyr begrepet integrering?
  2. Hva mener du en suksessoppskrift på integrering av innvandrere og flyktninger bør inneholde?

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

«Integrering av innvandrere er ikke en kontorjobb». Artikkel fra forskning.no, 17. juni 2014 http://forskning.no/innvandring-sosiale-relasjoner-velferdsstat/2014/06/integrering-av-innvandrere-er-ikke-en-kontorjobb

«Nøkkeltall for innvandring og innvandrere». Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, 18. desember 2014 http://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

Les kapittel 16 i læreboka – Integrering av innvandrere

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for årsaker til folkevandringer, drøfte prinsippene for norsk innvandringspolitikk og vurdere tiltak som kan lette integrering av innvandrere i Norge

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS