Velkommen til Livsløp og velferd på nett

 

Velkommen til fagnettstedet for Livsløp og velferd som er et supplement til læreboka. 

Under NETTRESSURSER nederst på denne siden har vi samlet noen sentrale lenker i sosialkunnskap. Til høyre finner du Nyheter der det jevnlig legges ut medieoppslag, aktuell forskning og informasjon fra myndighetene som angår faget. I tillegg vil det jevlig legges ut aktuelle saker fra media med diskusjonsoppgaver til de ulike hoveddelene. Fra lenkene i venstre spalte kan du komme til sidene for de enkelte kapitlene i boka. Nederst fins LÆRERSIDER med stoff som først og fremst vil være av interesse for læreren, som forslag til årsplan, arbeidsmåter, vurdering og andre fagdidaktiske tema. 

Du kan alltid komme tilbake til hjemmesiden ved å klikke på LIVSLØP OG VELFERD øverst på skjermen. 

sidene til hvert kapittel finner du NETTRESSURSER, OPPGAVER og VEDLEGG. Nettressursene består av lenker til nettsteder som gir mer informasjon om kapitlets tema. Oppgavene kommer i samme rekkefølge som kapittelavsnittene i læreboka. Noen oppgaver kan besvares raskt, mens andre er ganske tidkrevende. Under Vedlegg ligger sammendrag av kapitlet og eventuelle oppdateringer av læreboka. Kapittelsidene inneholder også LYDFILER av lærebokteksten.  

 

AKTUELT

Far eller mor i fengsel

Foto: Getty Images/ThinkstockFoto: Getty Images/Thinkstock

 

I animasjonsfilmen «Du velger selv» forteller barn om hvordan det er å ha en far eller mor som sitter i fengsel.

Hvordan opplever de barna vi møter i filmen det å ha en av foreldrene i fengsel?

Lenke til filmen «Du velger selv» på Aftenposten web-tv:

http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/100164/kortfilm-er-redd-for-at-pappa-tror-at-jeg-ikke-liker-ham

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2015

© Cappelen Damm AS