Levekårsundersøkelsen 2012

 

Foto: Thinkstock/Getty Images

Hvordan er helseforholdene i Norge i dag? Det kan du lese mer om i Levekårsundersøkelsen for 2012 fra Statistisk sentralbyrå.

1. Lag en kort oppsummering av resultatene fra levekårsundersøkelsen 2012.

2. Hva tenker du om resultatene fra levekårsundersøkelsen og hvilke følger de kan få for individ og samfunn?

3. Hva slags samfunnsvitenskapelig metode er brukt i denne undersøkelsen – kvantitativ eller kvalitativ samfunnsforskning? Hva kjennetegner denne metoden?

 

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

«Levekårsundersøkelsen 2012». Publisert på nettsiden til Statistisk sentralbyrå, 18. september 2013

http://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2013-09-18#content

Les mer om kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning i kapittel 8 og 17 i læreboka

                                                                     

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

diskutere følger av sosiale problemer for individ og samfunn

gjøre rede for viktige kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning og drøfte fordeler og ulemper med metodene

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.12.2013

© Cappelen Damm AS