Mer dataspill = mindre kriminalitet?

I løpet av de siste ti årene har ungdomskriminaliteten gått ned med ca. 25 %. Ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) kan noe av nedgangen forklares med økt bruk av dataspill. Men betyr dette at dataspill er utelukkende positivt?

 

Foto: Thinkstock/Getty Images

 

  1. På hvilken måte kan teknologiske endringer føre til mindre ungdomskriminalitet?
  2. Hvilke andre grunner kan forklare nedgangen i ungdomskriminalitet?

 

Aktuelle lenker og bakgrunnsstoff:

«Skyter på data, ikke på gata». Artikkel fra Vårt Land, 14. august 2013

http://www.vl.no/samfunn/skyter-pa-data-ikke-pa-gata/

«Flere siktede for forbrytelser, men færre ungdommer». Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, publisert 2. juli 2013 http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde

«Norske barn spiller seg syke». Artikkel fra Vårt Land, 30. januar 2012

http://www.vl.no/samfunn/norske-barn-spiller-seg-syke/

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet

Nyheter

Finnes det en grense for ytringsfriheten?

Flere millioner mennesker har deltatt i demonstrasjoner og markeringer over hele verden etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som også blir omtalt som et angrep på ytringsfriheten.

Les mer

Oppskrift på en vellykket integrering

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger?

 

Les mer

Selvmordsforsøk i arv

Ny forskning viser at når en mor eller far har forsøkt å begå selvmord, så er det fem ganger så høy risiko for at barna også skal prøve å ta sitt eget liv.

Les mer

Ung i Europa i dag

I artikkelen under møter du ungdommer fra ulike europeiske land som forteller om hvordan det er å vokse opp i Europa i dag og hvilke tanker de har for framtida.

Les mer

Var alt bedre før?

Mens noen mener at alt var bedre før, mener andre at det er bedre å leve i dag.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 08.05.2014

© Cappelen Damm AS